VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Mgr. Petra Cmíralová Dolejšová

Osobní kouč a terapeut

Působím v Centru sportovní ortopedie a medicíny v Teplicích, kde jsem dosud odkoučovala na 500 hodin. Během své kariéry jsem nasbírala zkušenosti při práci se všemi věkovými kategoriemi - od nejmenších dětí až po seniory. Dosud jsem spolupracovala s více než 700 klienty v oblasti osobního rozvoje a měkkých dovedností. Zárukou kvality služeb, které nabízím, je i můj osobní rozvoj, soustavné vzdělávání v oboru a supervize. Veškeré certifikáty a osvědčení včetně níže vyjmenováných, ráda předložím na vyžádání.


  • VŠ Aplikované psychologie Terezín - koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu 
  • UJEP - studium pedagogiky včetně závěrečné zkoušky z psychologie
  • Výcvik regresní terapie - I. stupeň
  • Výcvik v psychologii a grafologii